CUNG CẤP DỊCH VỤ

TIỆM BẬP BÊNH

ẤN PHẨM SEESAW

sản phẩm NỔI BẬT

cửa hàng

TIỆM BẬP BêNH

Tiệm Bập Bênh là một không gian tương tác & sáng tạo, nơi bạn có thể đến trải nghiệm những sản phẩm do Seesaw nghiên cứu và phát triển, đồng thời trải nghiệm những trò chơi thủ công thú vị.

DỊCH VỤ CHĂM SÓC TINH THẦN CHO DOANH NGHIỆP

Seesaw cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện gắn kết đội nhóm cho các tổ chức & phòng ban trong doanh nghiệp, sử dụng những sản phẩm & trò chơi sáng tạo chăm sóc tinh thần do chúng tôi nghiên cứu, giúp người chơi có thể dễ dàng tương tác và gắn kết cùng nhau hơn.

TỔ CHỨC SỰ KIỆN GẮN KẾT ĐỘI NHÓM CHO TỔ CHỨC / DOANH NGHIỆP

Bên cạnh dòng sản phẩm phát triển và nâng cao sức khỏe tinh thần, Seesaw cung cấp dịch vụ workshop dành cho các phòng ban trong doanh nghiệp, với 2 hình thức là: (1) Workshop với nội dung được thiết kế riêng & (2) Workshop trò chơi dựa trên menu có sẵn.

TỔ CHỨC WORKSHOP SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

Chương trình Workshop do Seesaw thiết kế dành riêng cho các bạn học sinh với tính chất phản tư – sáng tạo – tương tác, giúp nuôi dưỡng tâm hồn sáng tạo bên trong mỗi người & tăng sự kết nối với các mối quan hệ xung quanh.

THIẾT KẾ SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO TỔ CHỨC / DOANH NGHIỆP

Seesaw sẽ kết hợp phát triển sản phẩm cùng tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng sản phẩm chăm sóc sức khỏe tinh thần dành riêng cho doanh nghiệp.