danh sách bài viết

Ba mẹ mình…

Ba mẹ mình cũng có những lúc…

War is over

Lắm lúc cuộc sống mình cũng có nhiều “cuộc chiến”. Cơ mà hôm nay mình chợt thấy “war is over”❤️‍?

Thương language mà không cần nói thành lời

Thương lắm mà hong mún nói thì mình làm gì nhỉ ?

Love language mà không cần nói thành lời

Có thực sự phải nói lời yêu để thật yêu? ?

“Cờ đỏ” của một mối quan hệ…

Bạn có “cờ đỏ” hông? ??