Tác giả: Unknown
Họa sĩ: Unknown
1mins

Cảm xúc là một năm tiết trời

“Một năm” tiết trời cảm xúc là một năm như thế nào nhỉ?