Tác giả: Unknown
Họa sĩ: Unknown
1mins

“Cờ xanh” khi chơi với tớ

Green flags, hay cờ xanh, là những điều chúng mình tìm kiếm ở một người bạn, hoặc hơn thế nữa. Thế “cờ xanh” gồm những gì vậy ta?