Tác giả: Seesaw
Họa sĩ: Seesaw
1mins

Thương language mà không cần nói thành lời

Thương lắm mà hong mún nói thì mình làm gì nhỉ ?