Tác giả: Unknown
Họa sĩ: Unknown
1mins

Thương những ngày bình thường

Viết nhật ký để “thương” mọi ngày, dù bình thường hay khác thường!