Tác giả: Cẩm Anh
Họa sĩ: Bảo Trang
1mins

War is over

Lắm lúc cuộc sống mình cũng có nhiều “cuộc chiến”. Cơ mà hôm nay mình chợt thấy “war is over”❤️‍?