danh sách bài viết

Thương language mà không cần nói thành lời

Thương lắm mà hong mún nói thì mình làm gì nhỉ ?

Love language mà không cần nói thành lời

Có thực sự phải nói lời yêu để thật yêu? ?

“Cờ đỏ” của một mối quan hệ…

Bạn có “cờ đỏ” hông? ??

“Cờ xanh” khi chơi với tớ

Green flags, hay cờ xanh, là những điều chúng mình tìm kiếm ở một người bạn, hoặc hơn thế nữa. Thế “cờ xanh” gồm những gì vậy ta?