ngày hôm nay của bạn thế nào?

Seesaw tự hào là nhà nghiên cứu và phát hành độc quyền giải pháp trò chơi chăm sóc tinh thần với phương châm “Do No Harms” - Đảm bảo yếu tố an toàn, lành mạnh và hiệu quả với mong muốn của mỗi khách hàng.

Bộ Sticker Thông điệp Yêu thương

35,000

Sổ Ý tưởng vẽ
Mùa Hè Tròn Trĩnh

320,000

Boardgame kết nối
Trò Chuyện Trong Tuần

310,000

Bộ trò chơi kết nối:
Gia Đình Mình (Trước giờ ngủ)

220,000

Bộ trò chơi kết nối: Gia Đình Mình (Combo 3 phiên bản)

630,000

Bộ trò chơi kết nối: Gia Đình Mình (Phiên bản Sau bữa tối)

220,000

Bộ trò chơi kết nối: Gia Đình Mình (Sáng cuối tuần)

220,000

Bookmark Thông điệp Dễ thương

20,000

Combo Sổ Ý tưởng vẽ
Mùa Hè Tròn Trĩnh (2 phiên bản)

360,000

Postcard Thông điệp Dễ thương

30,000

Sổ vẽ Mùa Hè Tròn Trĩnh
(Phiên bản trong tuần)

70,000

Mùa hè tròn trĩnh

Mùa hè trong mình chính là…mình


“Mình không hoàn hảo, nhưng mình là phiên bản độc nhất”. Đó là những gì mình cảm nhận được sau khi hoàn thành bức tranh mình trong gương. Mình cảm thấy việc thường xuyên self-reflect sẽ giúp mình nhận ra những khuyết điểm, những vấn đề của bản thân! Như một hình thức tự sự với chính mình vậy. Thực sự là rất thoải mái

Mùa hè tròn trĩnh

Mùa hè trong mình chính là…mình


“Mình không hoàn hảo, nhưng mình là phiên bản độc nhất”. Đó là những gì mình cảm nhận được sau khi hoàn thành bức tranh mình trong gương. Mình cảm thấy việc thường xuyên self-reflect sẽ giúp mình nhận ra những khuyết điểm, những vấn đề của bản thân! Như một hình thức tự sự với chính mình vậy. Thực sự là rất thoải mái

Mùa hè tròn trĩnh

Mùa hè trong mình chính là…mình


“Mình không hoàn hảo, nhưng mình là phiên bản độc nhất”. Đó là những gì mình cảm nhận được sau khi hoàn thành bức tranh mình trong gương. Mình cảm thấy việc thường xuyên self-reflect sẽ giúp mình nhận ra những khuyết điểm, những vấn đề của bản thân! Như một hình thức tự sự với chính mình vậy. Thực sự là rất thoải mái